Overlijden Henk Belgers

Maandag ochtend bereikte ons het droeve nieuws dat onze oud voorzitter en bovenal clubman Henk Belgers op 80 jarige leeftijd is overleden.

Henk melde zich volgens de boeken medio mei 1964 aan bij TEC en was sindsdien actief op vele fronten bij TEC. Beter stellen we de vraag, wat heeft Henk niet gedaan binnen en voor TEC.

Henk was een echte liefhebber van het spelletje voetbal en buiten het zelf beoefenen ervan raakte hij zoals al aangegeven ook erg betrokken bij het totale verenigingsleven binnen TEC.

Of het nu ging om de bingoavonden, jeugdactiviteiten, elftalleider, kantinezaken je kunt het niet zo gek bedenken of Henk heeft er ooit een rol van betekenis in gespeeld.

Geruime tijd maakte Henk ook deel uit van het Hoofdbestuur, als penningmeester en ook zo’n 10 jaar als voorzitter. In de laatste rol wist hij TEC samen met secretaris Arend Spee vakkundig door een moeilijke periode te loodsen.

Ook na zijn periode als voorzitter bleef Henk zich actief inzetten voor TEC en ook al ging hij wat vaker naar zijn andere grote voetballiefde NEC toch was hij met grote regelmaat ook op De Lok te vinden.

We zijn Henk veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor TEC heeft gedaan en heeft betekend.

We wensen Annie, Bas en Janette, Irma en John en de kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.