Actueel

TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club meer inkomsten

Protocol voor ouders en verzorgers

Protocol voor ouders en verzorgers - Nu onze jeugd weer mag voetballen na de lockdown vanwege het coronavirus vragen we aan u als ouders en verzorgers van onze jeugd om een aantal maatregelen in acht te nemen.

Welk protocol voor ouders en verzorgers hanteren we bij sv TEC?

We vragen je om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en vertel dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding / trainer opvolgen.
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer. Maak hiervan ook zoveel mogelijk gebruik van groepsapp met de trainer/begeleider om elkaar te informeren. Denk hierbij ook aan de veiligheid van trainer en begeleider.
 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit en volg de afspraken van je sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Uitzondering hierop zijn de ouders die trainer / begeleider zijn van dat team.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op het sportpark.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en wacht bij voorkeur in de auto op het parkeerterrein.
 • Op de website van de club staat een actueel trainingsschema. Bij het opstellen van het schema is er naar gestreefd dat er maar één team tegelijkertijd op het sportpark aanwezig is en dat er alleen getraind wordt met het eigen team en leeftijdsgenoten.

Lees ook:

 1. Protocol veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen.
 2. Protocol voor sporters.
 3. Protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.
 4. Eerste schema van trainingen in fases van 29-4.

Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Tiel en de KNVB.