Actueel
TEC 1 juni 100 jaar!
Trainers & begeleiders gezocht voor onze G-afdeling

Privacyverklaring

Bij TEC hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. sv TEC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt. Dit beperken wij tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerken.
 • Om jouw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • De benodigde technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens. Zo nodig wijzen wij je hier ook op. Wij zullen te allen tijde jouw rechten respecteren.

Foto’s, website en sociale media

Tijdens wedstrijden, toernooien, evenementen en andere gelegenheden kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze vrijwilligers. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website, social media-kanalen van de vereniging en andere mediabronnen terechtkomen.

Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn.
Indien er toch een foto en/of video op staat die je liever niet gepubliceerd zou willen zien, stuur dan een mailtje naar: redactie@svtec.nl met de vermelding om welke foto en/of video en welk kanaal het gaat.

Foto’s/video van derden

De vereniging heeft geen enkele invloed en is dus niet verantwoordelijk voor foto’s en video’s die gemaakt en geplaatst zijn op social media of op een andere manier gepubliceerd worden door derden.

Indien je niet wilt dat je (of je kind) op de foto staat, willen we je vragen om jezelf dan ruim te verwijderen van de fotograaf.
Voor kinderen tot 16 jaar heeft de vereniging toestemming nodig van ouders of voogd.

Mocht je hier vragen over hebben of wil je naar aanleiding hierover contact met ons opnemen. Dan kan door een contact op te nemen met onze secretaris via secretaris@svtec.nl

Huis Verkopen