Actueel


TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club meer inkomsten

Opzeggen lidmaatschap

Aan het einde van het seizoen heeft ook TEC te maken met leden die hun lidmaatschap op willen zeggen, omdat ze stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere vereniging.

Opzeggen lidmaatschap vóór 17 juni 2022

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en voor 17 juni 2022 (16 juni is de laatste dag van overschrijving). Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!

Opzeggen kan per mail via info@svtec.nl 

Of schriftelijk aan: sv TEC,  Laan van Westroijen 5, 4003 AX Tiel

De contributie dient altijd tot en met het einde van het seizoen (juni 2022) betaald te worden. Er is dus GEEN recht op restitutie bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap!

Beëindiging lidmaatschap bij overschrijving naar een andere club

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast  is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. sv TEC en kleding en tassen zijn ingeleverd.

Contributie TEC | Opzeggen lidmaatschap