Actueel
TEC 1 juni 100 jaar!
Trainers & begeleiders gezocht voor onze G-afdeling

Opzeggen lidmaatschap

Als je wilt stoppen met voetballen, kun je je lidmaatschap opzeggen bij TEC. Hoe zeg je lidmaatschap op, hoe zit het met het tussentijds opzeggen van je lidmaatschap en tot wanneer betaal je contributie?

Lidmaatschap TEC

Als je lid wordt van een voetbalvereniging ga je een lidmaatschap aan voor een jaar. Je verbindt je voor een heel jaar aan TEC en betaalt voor het hele jaar contributie. Ook als je tijdens het lopende seizoen besluit te stoppen.

Opzeggen lidmaatschap vóór 17 juni 2024

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en voor 17 juni 2024 (16 juni is de laatste dag van overschrijving). Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd! Alleen een formele en persoonlijke opzegging via mail/brief is geldig.

Opzeggen kan per mail via ledenadministratie@svtec.nl

Of schriftelijk aan: sv TEC, Laan van Westroijen 5, 4003 AX Tiel

De contributie dient altijd tot en met het einde van het seizoen (juni 2024) betaald te worden. Er is dus GEEN recht op restitutie bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap!

De wet van Dam niet van toepassing

Voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt het verenigingsrecht. De wet Van Dam is niet van toepassing, er is namelijk door de wet een uitzondering gemaakt voor het lidmaatschap van een (sport)vereniging. Dit is gedaan omdat verenigingen hun financiën een jaar vooruit plannen en deze nieuwe wet zou leiden tot een verhoging van de administratieve lasten.

Beëindiging lidmaatschap bij overschrijving naar een andere club

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. sv TEC en kleding en tassen zijn ingeleverd.

Huis Verkopen