Actueel
Trainers & begeleiders gezocht voor onze G-afdeling

Contributie TEC & NIKKI

Contributie TEC 2022/2023

Contributie TEC

TEC besteedt de inning van contributie uit aan NIKKI

TEC is volop in beweging en we maken slagen om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren.

TEC & Nikki

Het bestuur van SV TEC heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. Concreet betekent dit dat NIKKI vanaf 1 juni 2022 is gestart met de inning van de contributie. Ook de boetes (gele en rode kaarten) worden door NIKKI geïnd, zo ook het kledinggeld.

Het samenwerkingsverband tussen NIKKI en onze voetbalclub levert veel voordelen op. Voor ons als club, maar zeker ook voor onze leden.

Voordelen Nikki

Een van deze voordelen voor onze leden is bijvoorbeeld het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden. De mogelijkheid om maandelijks te betalen is een ander voordeel. Voor gespreid betalen brengt NIKKI wel een klein bedrag in rekening.

Juiste gegevens van al onze leden

Om de contributie-inning goed te laten verlopen, is het belangrijk dat de ledenadministratie recent en juiste contactgegevens van u heeft. Ben je verhuisd, heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer, geef dat dan door aan onze ledenadministratie via ledenadministratie@svtec.nl .

Wanneer wij niet de juiste contactgegevens hebben, kun je belangrijke informatie mislopen. Informatie over de contributie, maar ook informatie over activiteiten, ledenvergadering/besluiten, het komende 100-jarig bestaan van de club of andere zaken die met onze vereniging te maken hebben.

Voor onze ledenadministratie werken wij met Sportlink, partner van de KNVB. Als clublid kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling en verenigingszaken worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Opzeggen lidmaatschap vóór 17 juni 2023

Aan het einde van het seizoen heeft ook TEC te maken met leden die hun lidmaatschap op willen zeggen, omdat ze stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere vereniging.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per mail) en voor 17 juni 2023 (16 juni is de laatste dag van overschrijving). Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!

Opzeggen kan per mail via ledenadministratie@svtec.nl

Of schriftelijk aan: sv TEC, Laan van Westroijen 5, 4003 AX Tiel

De contributie dient altijd tot en met het einde van het seizoen (juni 2023) betaald te worden. Er is dus GEEN recht op restitutie bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap.

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft ten op zichte van sv TEC en clubkleding is ingeleverd.

– Bestuur SV TEC