Actueel


TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club meer inkomsten

Contributie TEC & ClubCollect

TEC besteedt de inning van contributie uit aan ClubCollect

TEC is volop in beweging en we maken slagen om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren.

TEC & ClubCollect

Vanaf komend jaar besteden we de inning van onze contributies uit aan ClubCollect.  Club Collect is een organisatie, die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. ClubCollect is geen incassobureau. Het samenwerkingsverband tussen ClubCollect en onze voetbalclub levert veel voordelen op. Voor ons als club, maar zeker ook voor onze leden.

Voordelen ClubCollect

Een van deze voordelen voor onze leden is bijvoorbeeld het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden. De mogelijkheid om in twee keer te betalen is een ander voordeel. Voor gespreid betalen brengt ClubCollect wel een klein bedrag in rekening.

Onze penningmeester en onze ledenadministratie blijven voor onze leden de contactpersonen, de inning van de contributie gaat nu op een professionele manier.

Wat betekent dit samenwerkingsverband met ClubCollect concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van onze contributie-inningen over. ClubCollect neemt via SMS en e-mail contact op met al onze leden. De betaalverzoeken verstuurt ClubCollect via SMS en e-mail. Door op de ontvangen link te klikken, komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Op uw persoonlijke betaalpagina ziet u uw factuur.  Ook kunt u de factuur hier downloaden en betalen. Ook geeft u op deze persoonlijke betaalpagina aan of u de contributie in één keer betaalt of in twee termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.

Juiste gegevens van al onze leden

Om de contributie-inning goed te laten verlopen, is het belangrijk dat de ledenadministratie recent en juiste contactgegevens van u heeft. Als de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan ontvangt u binnenkort een brief. In deze brief vindt u een  inlogcode voor een beveiligde webpagina waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de ledenadministratie of via www.clubcollect.com/goede-start. Leden die geen mailadres of mobiele nummer  hebben, krijgen een brief van Clubcollect opgestuurd.

Persoonsgegevens

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken wij aan ClubCollect. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar  voor onze penningmeester, voor ClubCollect en voor u als clublid. Dit is nodig om het lidmaatschap van de vereniging en de betalingsgegevens voor de verenigingscontributie goed te verwerken. Deze verwerking gebeurt geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 8 onder b Wbp).

Als clublid kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect vindt u op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Heeft u vragen over ClubCollect of de inning van de contributie, neemt dan contact op met de penningmeester of ledenadministratie. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

Opzeggen lidmaatschap vóór 17 juni 2022

Aan het einde van het seizoen heeft ook TEC te maken met leden die hun lidmaatschap op willen zeggen, omdat ze stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere vereniging.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en voor 17 juni 2022 (16 juni is de laatste dag van overschrijving). Opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!

Opzeggen kan per mail via info@svtec.nl

Of schriftelijk aan: sv TEC,  Laan van Westroijen 5, 4003 AX Tiel

De contributie dient altijd tot en met het einde van het seizoen (juni 2022) betaald te worden. Er is dus GEEN recht op restitutie bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap!

Beëindiging lidmaatschap bij overschrijving naar een andere club

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast  is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. sv TEC en kleding en tassen zijn ingeleverd.

– Bestuur SV TEC