Bericht van de voorzitter

Bericht van de Voorzitter
pieter van den burg
Nadat op 4 februari in de Algemene Leden Vergadering het nieuwe Bestuur is aangetreden heeft het een aantal zaken opgepakt waarvan ik u als leden van  s.v. T.E.C. kort wil berichten. We komen vóór de zomer met een speciale T.E.C. krant met uitgebreidere informatie over meer zaken dan hieronder gemeld.

Financiën
In de eerste plaats is door de penningmeester Jürgen Laffeber een financieel plan opgesteld waarin we een aantal zaken naar de toekomst beter moeten gaan stroomlijnen zodat de kasgelden beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt en eventuele liquiditeitsproblemen van de vereniging beter kunnen opvangen. Dit moet ons behoeden dat we meer geld uitgeven dan er binnen komt. Dit vergt een grote inspanning het aankomende jaar van alle leden en het Bestuur. Hierover zijn door onze technisch manager Wim de Bie en het Dagelijks Bestuur indringende gesprekken gevoerd met de trainers van de diverse elftallen om hier een duidelijkere visie in de toekomst over te ontwikkelen.

Jeugdbeleidsplan
Deze gesprekken hebben ook geresulteerd in het ontwikkelen en opzetten van een Jeugdbeleidsplan. Want de Jeugd moet de Toekomst hebben bij onze sport vereniging T.E.C. We willen groeien als club ten aanzien van leden aantal maar niet alleen in de breedte,  maar ook kwalitatief. De trainersstaf is enthousiast hiermee aan de slag gegaan en hebben hiervoor om de zes weken met elkaar bijeenkomsten gepland om dit verder te ontwikkelen. Verder is er een Activiteiten commissie samengesteld om een aantal Jeugdactiviteiten zoals bijvoorbeeld Jeugdtoernooien, minivoetbal, paaseieren zoeken, Speler van de Maand te ondersteunen en te organiseren.

Nieuw elan, nieuw logo
TEC Logo
Uit de gesprekken met de trainers is ook gebleken dat er behoefte is aan een duidelijkere kledinglijn van ons tenue. Dit is door het Bestuur opgepakt en achter de schermen wordt momenteel druk gewerkt aan een nieuw uit en thuis tenue voor onze club met een vernieuwd logo wat ook de traditie van 91 jaar van ons bestaan moet kunnen uitbeelden. Hiervoor is een afbeelding uit ons oude vaandel gebruikt dat een tweekoppige Russische Adelaar uitbeeldt. Dit willen we volgend seizoen gaan gebruiken als Clublogo en Vignet op shirts en andere zaken. Ook hebben we een verbond met onze Tielse Flipje gesloten en mogen we het fruitbaasje gaan gebruiken voor onze (jeugd) activiteiten. Hiervoor hebben we door Arie van Vliet, de striptekenaar, een eigen Flipjes ontwerp gekregen; De T.E.C. Flip. Ook komt er een jeugdtoernooi om de Flipjesbokaal.

Contributiegelden
Op financieel vlak zijn er nog een aantal zaken die belangrijk zijn te benoemen; Zo gaan we onze inning van contributiegelden van onze leden per 1 mei uitbesteden aan een organisatie die dat beter dan ons kan organiseren en beheren. Een gespecialiseerde organisatie als Topcollect zal dit voor ons gaan doen zodat we als vereniging meer tijd en ruimte hebben om de dingen te doen waar we goed in zijn. U krijgt als lid hiervoor op tijd een mailing en/of  een brief ten aanzien van de verdere ontwikkeling hierover. Het zal even wennen zijn maar we hopen op uw aller medewerking zodat dit zo goed mogelijk kan verlopen.

Sponsoring
Op het commerciële vlak hebben we een contract gesloten met Stichting Betuwe In Zaken, een businessclub met banden met onze vereniging. In de persoon van Fionne van der Vegt hebben we in het Bestuur een aanspreekpunt en coördinator gevonden die dit verder vorm moet gaan geven. Dit betreft het binnenhalen van sponsors, begeleiding en representatie. Momenteel zijn er door haar inspanningen diverse sponsors bereid gevonden om met ons een relatie aan te gaan.

Kantine
Op dit moment zijn we met een grote brouwerij in gesprek om onze kantine te verbeteren. Ons ontbreekt het aan de financiële middelen om dit zelf te laten doen. De brouwerij is ons genegen geweest om een architecten bureau gespecialiseerd in deze materie een ontwerp te laten maken waarbij we ook zelf met eventuele sponsoring, zelfwerkzaamheid en hulp van de brouwerij, zelf aan de slag zouden kunnen gaan. De gesprekken zijn in een finale fase en we hopen, als alles door kan gaan, u een vernieuwde ingerichte kantine te presenteren na de zomerstop waarbij we u weer waardig kunnen ontvangen als gast en lid van onze vereniging.

 

Flipje TEC TielMet vriendelijke groeten,

Pieter van den Burg

Voorzitter van s.v. T.E.C.

Huis Verkopen