Algemene Ledenvergadering 29 november (Uitnodiging & Agenda)

Algemene Ledenvergadering 29 november 2019

Beste leden en donateurs,

Hierbij nodigen we u graag uit voor de algemene ledenvergadering van s.v. TEC.

Datum: vrijdag 29 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Start: 20.00 uur
Locatie: clubhuis s.v. TEC

Mocht er een stemming nodig zijn, dan mogen alleen leden stemmen.
Donateurs mogen niet stemmen.

Hieronder vindt u de agenda

Agenda ledenvergadering s.v. TEC, d.d. 29 november 2019

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen & ingekomen stukken
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 11-07-2019
 4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2018/2019
  • Presentatie jaarrekening door penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststellen jaarrekeningen
 5. Bestuur (aftreden en benoemen)
  • Penningmeester: Sedat Oztoprak, aftredend (ALV 2019)(vacature) (Sedat Oztoprak blijft tijdelijk aan als gewoon bestuurslid)
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting

We hopen u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Huis Verkopen