7 April Algemene Ledenvergadering

Het heeft even geduurd maar vrijdag 7 april is er dan eindelijk weer een ALV met als belangrijk onderdeel de huldiging van de jubilarissen.

Deur open 19:00, aanvang vergadering 19:30.

De agenda:

1. Opening & vaststellen agenda
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 1-4-2016;
3. Vaststelling van de nieuwe verenigingsstatuten;
4. Jaarverslag 2015/2016;
5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2015/2016;
6. Verslag van de kascommissie;
7. Benoeming leden financiële commissie
– Osman Kabalay 2de termijn
– Edo van Tricht nieuw
– 3de commissielid benoemen
– Reserve lid benoemen
8. Vaststelling van de begroting 2016/2017;
9. Bestuur (aftreden en benoemingen)
Herbenoeming 2de termijn tot voorzitter: de heer Pieter van den Burg (aftredend 2018)
Herbenoeming 2de termijn tot secretaris: mevrouw Irina den Hartog (aftredend 2018)
Herbenoeming 2de termijn tot vice-voorzitter (vacature Laffeber): de heer Wim van Eldik (aftredend 2018)
Herbenoeming 2de termijn tot voorzitter jeugdcommissie: de heer René Harte (aftredend 2018)
Herbenoeming 2de termijn tot voorzitter technische commissie: de heer Wim de Bie (aftredend 2018)
10. Bespreken vrijwilligersbeleid (Carin en Karin);
11. Jubilarissen;
12. Rondvraag;
13. Afsluiting.

De stukken:

>> Agenda ledenvergadering 7-04-2017

>> TEC Notulen – ledenvergadering 1-4-2016

>> Statuten TEC

Huis Verkopen