TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club meer inkomsten

Presentatie ALV

Afgelopen vrijdagavond heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze ALV zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen en is de onderstaande presentatie gepresenteerd.