TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club meer inkomsten

Uitspraak KNVB

De tuchtcommissie van de KNVB heeft een uitspraak gedaan in zake de gestaakte wedstrijd van TEC-Gemert van 27 september. Deze wedstrijd werd gestaakt vanwege klachten van de lijnrechter die de veldverlichting onvoldoende doelmatig vond. De hoofdlijnen van het vonnis:

  • De wedstrijd moet worden hervat, het restant van minimaal 28 minuten moet worden uitgespeeld
  • TEC moet Gemert schadeloos stellen voor de extra reiskosten
  • TEC moet zorgen dat de veld verlichting alsnog op orde komt zodat een minimaal van 200 lux wordt geleverd.

Bij de strafmaat is meegenomen dat TEC door het plaatsen van twee extra lichtmasten in de veronderstelling was het hoofdveld voldoende te kunnen verlichten volgens de normen van de KNVB.

TEC mag in beroep gaan. De verwachting is echter dat het bestuur zal besluiten dit niet te doen en zich neer te leggen bij de uitspraak van de KNVB.