Uitnodiging Buitengewone ledenvergadering

Geachte leden,

Het bestuur is momenteel niet compleet.

Het is in het belang van TEC dat het bestuur op volle sterkte kan functioneren.

Gelukkig hebben we een aantal kandidaten gevonden om het bestuur aan te vullen.
Om deze nieuwe leden te kunnen benoemen hebben we een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven op woensdag 25 juli, om 20.00 uur in het clubhuis van TEC op sportpark “De Lok”‘.

Er zijn geen andere agenda punten. In oktober komt er een nieuwe ledenvergadering, waarin we de plannen voor de komende jaren willen presenteren.

Wij realiseren ons dat de datum voor velen onhandig gekozen is (i.v.m. vakantie), wij hadden dat zelf ook graag anders gezien.

Omdat we als vereniging voor 1 augustus een nieuw compleet bestuur (inclusief voorzitter en secretaris) moeten kunnen melden aan de KNVB, zien wij echter even geen andere opties.
Op de ledenvergadering van oktober kan eenieder desgewenst hier alsnog zijn mening over geven.

De agenda van de vergadering is:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Voorstellen nieuwe bestuursleden, benoeming nieuwe bestuursleden.
3. Rondvraag.
4. Sluiting.

Toelichting punt 2.

Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen:

Mariella de Marchena (bestuurlid)
Rosina Grootveld (bestuurslid)
Hans Lenior (voorzitter) (*)
Robert Langenbach (vice voorzitter, secretaris richting de KNVB) (*)
Gerard v.d. Zwet (bestuurslid) (*)

De volgende bestuursleden blijven in functie:
Wim v. Eldik (algemeen secretaris)
Sedat Oztoprak (penningmeester)
Wim de Bie (bestuurslid)
Jan Visser (bestuurslid)

Sommige nieuwe bestuursleden (*) zijn korter dan 1 jaar lid van TEC. In de oude, nog geldende

statuten is dat geen probleem.

Er is echter een andere, nooit geformaliseerde versie waarin in die situatie dispensatie van de ledenvergadering gevraagd kan worden.

Om misverstanden te voorkomen wordt hierbij door het nu zittende bestuur aan u hiervoor om uw instemming gevraagd.

Wij hopen u op 25 juli te mogen begroeten.

 Met vriendelijke groeten,

Bestuur TEC.

Bijlage’s:

Uitnodiging ALV TEC

TEC Notulen – ALV 23-3-2018