Uitnodiging ALV donderdag 31 augustus 2023

Beste leden en donateurs,

Hierbij nodigen we u graag uit voor de algemene ledenvergadering van s.v. TEC.

Datum: donderdag 31 augustus 2023
Inloop: 20.00 uur
Start: 20.30 uur
Locatie: kantine s.v. TEC

Agenda ALV

  1. Opening / Agenda
  2. Mededelingen ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering 07-10-2022
  4. Verslag bestuur, terugblik gevoerd beleid en activiteiten
  5. Aftreden voorzitter en penningmeester
  6. Bestuursverkiezing en melden nieuwe bestuursleden – voorzitter, secretaris, penningmeester, jeugdbestuursleden & overige vrijwilligers nodig
  7. Verslag financiële stand van zaken
  8. Toekomst / vooruitblik TEC
  9. Rondvraag & sluiting

Mocht er een stemming nodig zijn, dan mogen alleen leden stemmen.

We hopen u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur s.v. TEC

Huis Verkopen