TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club meer inkomsten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 22 oktober

Donderdag 22 oktober is er een Algemene Ledenvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en er staan nog twee punten op de agenda:

  1. Statutenwijziging in verband met wijziging KNVB-organisatiestructuur (besluiten)
  2. Officieel benoeming van Gerrit Gerritsen tot erelid

Wat houdt de wijziging van de statuten in?

Om te voldoen aan de richtlijnen van de KNVB is het belangrijk dat in de statuten van onze vereniging is vastgelegd hoe de organisatie van onze vereniging is geregeld en welke verantwoordelijkheden waar belegd zijn. Dit is een eis, die KNVB aan onze vereniging stelt.

Daarom is in de nieuwe statuten opgenomen dat naast de vereniging sv TEC ook de Stichting T.E.C. 2000 bestaat en dat Stichting los staat van de vereniging (zie artikel 13 sub 5 in Statuten TEC na goedkeuring wijziging).

Bovenstaande is de enige wijziging in de Statuten waar de leden van sv TEC over stemmen. Deze wijziging staat (weer) op de agenda voor de ALV op donderdag 22 november 2020. In verband met de maatregelen rondom coronavirus is het bij deze ALV mogelijk om eventuele bezwaren tegen de wijziging van de statuten ook schriftelijk kenbaar te maken.

Bent u het niet eens met de wijziging dan kunt u uw bezwaar kenbaar maken door een mail te sturen naar redactie@svtec.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer, uw naam en reden van bezwaar. U kunt uw bezwaar kenbaar maken tot 24 uur voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 oktober. Met andere woorden tot en met woensdag 21 oktober 2020.

Statuten (voor wijziging)

Statuten (na wijzing na goedkeuring wijziging)