Sportcomplex De Lok van TEC goudmijn voor de gemeente Tiel

100 jaar geleden waren het de tweelingbroers Jan en Kobus den Haan en Huub van Heiningen die de handjes op elkaar hadden gekregen om  de 4 clubs Hercules, Amical, Inter Amicos en Houdt Stand samen te voegen tot één vereniging. Met de secretaris wijlen Dr. Asjes van de Algemeene Tielsche Sportvereniging werd bij Sporthuis v/d Berg – tot dit jaar een begrip in Tiel – het huidige TEC opgericht op 1-6-1924.

Gouden locatie

Wel werd meteen de vraag geboren welke locatie er geschikt voor TEC zou zijn om te gaan spelen. Dat werd de locatie aan de Grotebrugse Grintweg, in eerste instantie gepacht van Heusinkveld, die er ook een kleedkamer bij regelde. Vanuit de Staten-Generaal was er in begin jaren ‘30 steun beschikbaar, maar de welbekende burgemeester Cambier van Nooten was hierop tegen. Hij was tegen bemoeienis met sport en lichamelijke opvoeding buiten schoolverband. Als beloning is er een straat en een school naar hem vernoemd.

Welke wethouder van Financiën er uiteindelijk toch het besluit nam om een complex beschikbaar te stellen van 5 voetbalvelden groot, is me nog niet duidelijk. Jammer, want hij heeft zeker een standbeeld verdiend. Hij heeft ervoor gezorgd dat dit één van de beste beslissingen ooit was vanuit de gemeente Tiel. Er werd TEC een complex aangeboden in ruil voor erfpacht. Totale kosten in totaal 750 gulden. Nu praten we dus over 350 euro met de afspraak dat TEC hierover eeuwig erfpacht betaald. Na 100 jaar is dat nog steeds 43 euro per jaar dus die aanschaf is ruimschoots afbetaald. Sterker nog, inmiddels maken ook Astylos, de Jeu de Boules-vereniging en de sporthal gebruik van een gedeelte van de grond van deze visionair.

De waarde van de grond is inmiddels wel ruim 1000x meer waard geworden. Een echte goudmijn voor Tiel mocht TEC ooit ophouden met bestaan of besluiten te gaan verhuizen. Zo’n rendement haal je tegenwoordig alleen nog maar met woekerpolissen of investeren in Bitcoins met voorkennis.

Hoge kosten

Tot dusver alleen maar winnaars zou je zeggen, maar de club betaalt naast de erfpacht inmiddels ook zo’n 40.000 euro per jaar voor het gebruik van de velden. Daarbovenop komen nog huur, kosten voor onderhoud en bijna 10.000 euro aan onroerendgoedbelasting (OZB). Dat is overigens hetzelfde bedrag dat TEC aan contributie van haar leden binnenkrijgt. Verhogen van de contributie heeft geen zin in een arbeidersstad als Tiel en na rondvraag bij de andere clubs blijkt dat het nu al lastig is om alle contributie te innen.

De overige kosten van zo’n 200.000 euro waar de Tielse verenigingen mee te kampen hebben,  moeten dan ook opgehoest worden door sponsors, entreegelden of inkomsten uit de kantine. Het motto van Tiel beweegt, is nu inmiddels voor meerdere uitleg vatbaar.

Alle sportclubs op één nieuwe locatie?

Als we geleerd hebben van de geschiedenis is één ding wel duidelijk. Er mag nog steeds niet door de gemeente Tiel in grond worden gespeculeerd, maar een nieuwe locatie aankopen ver buiten de bebouwde kom is wel de oplossing.

Verlichting, zonnepanelen en alle aanverwante zaken nemen de clubs zelf wel mee. Wat wel nodig is, zijn investeringen in speelvelden. Investeringen in kunstgrasvelden, die 800.000 euro per stuk kosten, zijn een slechte investering gebleken. Zeker omdat we nu ook weten dat ze na 10 jaar zijn afgeschreven en deze velden slecht zijn voor de gezondheid. Aankoop van hybride kunstgrasvelden door de gemeente zou dan ook door niemand meer tegengehouden mogen worden na het lezen van dit verhaal.

Laat de clubs op deze locatie dan voor maximaal 50 jaar pachten van de gemeente. Gebouwen, parkeerterreinen en tribunes zijn dan ook weer aan het einde van hun levensduur. De clubs die van deze nieuw locatie gebruik willen maken, helpen de gemeente weer klaar te zijn voor de toekomst. De vrijgekomen (sport)locaties kunnen volop worden benut voor woningbouw. Dat leden in het begin weer een stukje verder moeten fietsen, past in de strategie Tiel beweegt.

Johan Verweij

Huis Verkopen