Mooi initiatief voor aangepast sporten in Tiel

Meer aandacht voor het aangepaste sportaanbod. Dat is het doel van de vijf Tielse sportverenigingen  for DANCE and FUN, Flip Stars, Kromhouters, TEC en Astylos.  Afgelopen december kwamen deze sportverenigingen voor het eerst bij elkaar om hierover te brainstormen. Bij deze vijf sportverenigingen is het óf al mogelijk om aangepast te sporten voor mensen met een beperking  óf deze verenigingen willen dit erg graag gaan opzetten.

Boordevol plannen en ideeën voor aangepast sporten in Tiel

Tijdens de inspirerende brainstormsessie in december wisselden de verschillende sportverenigingen veel informatie, tips en ideeën met elkaar uit. Ook kwam tijdens deze sessie duidelijk naar voren dat er meer aandacht geschonken moet worden aan het bekend maken van het aangepaste sportaanbod. Samenwerking tussen de sportverenigingen is hiervoor erg belangrijk en noodzakelijk.

Gezamenlijke sportdag

Het organiseren van een gezamenlijke sportdag is de eerste stap die genomen wordt om meer bekendheid te creëren. Inspiratie hiervoor is de Stichting Speciale Voetbaldagen. Dit is een sportevenement voor mensen met een beperking. Weliswaar gericht op voetbal, maar zeker ook breder te maken en in te zetten.

Zo’n gezamenlijke sportdag organiseren is niet niks en vraagt om veel voorbereiding. Daarom zijn SportFriends en TEC op 4 januari met Stichting Speciale Voetbaldagen rond de tafel gegaan om zo de tweede bijeenkomst in goede banen te leiden.

Tweede bijeenkomst

Deze tweede bijeenkomst staat gepland op maandag 21 januari. Tijdens deze tweede bijeenkomst geven Stichting Speciale Voetbaldagen, Zwaluwen Jeugdactie en Fonds Gehandicaptensport een korte presentatie over wat zij kunnen betekenen voor het organiseren van zo’n gezamenlijke sportdag. Vervolgens werken  de verenigingen en andere betrokkenen het plan verder uit.

Een mooi initiatief om sporten voor iedereen mogelijk te maken!