TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club meer inkomsten

Protocollen hervatting trainingen Jeugd: richtlijnen, regels en afspraken

Protocollen hervatting trainingen: richtlijnen, regels en afspraken #Corona #COVID-19

Terug naar het voetbal

In deze onvoorziene tijd met een lockdown door het COVID-19 (corona) virus heeft het voetbal stilgelegen. Nu we weer langzaam proberen terug te gaan naar een “normale” samenleving, betekent het ook dat we – de jeugd t/m 18 jaar – gefaseerd weer mogen gaan voetballen. Hiervoor zijn protocollen van toepassing met strikte regels vanuit de gemeente Tiel , KNVB en de sportclub SV TEC. Deze protocollen dienen dan ook te allen tijde nageleefd te worden.

Het herstarten van de activiteiten gaat hierna in verschillende fases weer van start. Iedereen wordt geacht de protocollen goed te lezen voordat de trainingen bezocht kunnen gaan worden. In protocollen geven we aan hoe te handelen. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

De protocollen bestaan uit de volgende documenten:

  1. Protocol veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen.
  2. Protocol voor ouders en verzorgers.
  3. Protocol voor sporters.
  4. Protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.
  5. Eerste schema van trainingen in fases vanaf 1 mei onder voorbehoud vrijgeven noodverordening Gemeente Tiel.

Klik op bovenstaande linkjes om de verschillende protocollen te lezen en het trainingsschema in te zien. Lees bovenstaande protocollen goed door voor de training!!