Coronavirus & Contributie

Soufiane Laghmouchi nieuwe aanwinst TEC

Beste leden, sponsors en supporters,

Het is een hele bijzondere tijd waarin iedereen momenteel vooral bezig is met de gezondheid van gezin en familieleden. Helaas, is bij onze vereniging het coronavirus niet zonder gevolgen aan ons voorbij gegaan en is een trouw lid ons inmiddels ontvallen. Wij wensen daarom ook iedereen momenteel heel veel sterkte in de tijd, die nog gaat komen. En we hopen dat, zodra de bal weer mag rollen, we elkaar in betere omstandigheden kunnen ontmoeten en we onze sociale contacten weer zo snel mogelijk op kunnen pakken.

Nu het verenigings- en voetballeven als gevolg van het coronavirus stil ligt, lopen veel kosten van onze vereniging gewoon door. Daar staat tegenover dat de inkomsten in deze periode juist nihil zijn. Het wegvallen van de inkomsten van de entreebewijzen bij de wedstrijden van onze selectie, maar ook het wegvallen van de inkomsten van onze kantine, zijn grote financiële tegenvallers voor onze vereniging. Ook onze pachter die juist de positieve draai in de kantine kreeg, maakt moeilijke tijden door en kan niet wachten om de gezelligheid weer terug te krijgen

Gelukkig zijn er een aantal initiatieven ontstaan, waar sportverenigingen een beroep op kunnen doen, maar dit is niet voldoende om alle kosten te dekken. Gelukkig blijven de inkomsten uit de contributie tijdens deze crisis gewoon doorgaan. Dit is ook nodig om onze vereniging financieel door deze periode te loodsen. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat we als leden en sponsors van onze vereniging juist nu in deze tijd van crisis samen de vereniging staande houden en door deze tijd heen helpen. Als leden, sponsors en supporters moeten we juist nu achter onze vereniging gaan staan. Een vereniging ben je niet alleen, maar dat zijn we met zijn allen.

Daarnaast is er ook een principiële grond, die het blijven innen van de contributie rechtvaardigt. Als je lid bent van onze vereniging betaal je contributie. Bij een lidmaatschap van een vereniging is er – om juridische taal te gebruiken – geen wederkerigheid van rechten en plichten. Dit is bij het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportschool wel het geval. Het lidmaatschap van een voetbalvereniging zegt in beginsel niets over het recht hebben op het spelen van wedstrijden, het bijwonen van trainingen of deelnemen aan activiteiten als bijvoorbeeld de Slotdag voor de jeugd. Zeker niet in een situatie van overmacht waarin we ons nu als samenleving bevinden. Met andere woorden het niet spelen, niet trainen en niet organiseren van activiteiten betekent niet dat er geen of minder contributie betaald hoeft te worden.

Wij hopen dat wij met deze uitleg u de noodzaak van de inning en (door)betaling van contributie laten zien, maar we hopen ook met deze uitleg een beroep te doen op u als lid van de vereniging. We rekenen op uw begrip en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk weer op ons sportpark kunnen treffen. We kijken uit naar het moment, waarop de hekken van ons sportpark weer wagenwijd open mogen, trainingen en wedstrijden weer door kunnen gaan en we weer kunnen genieten van een mooi potje voetbal!

Wij hopen op jullie begrip, loyaliteit en steun om zo als vereniging deze onzekere tijd door te komen. Wij wensen iedereen heel veel gezondheid toe en hopen u allemaal snel weer op De Lok te mogen begroeten. Blijf gezond!  

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV TEC

Huis Verkopen