Contributie sv TEC seizoen 2020-2021

Beste Leden, Ouders/Verzorgers van Jeugdleden en Donateurs-/Seizoenkaarthouders,

Binnenkort ontvangt u van “ClubCollect” een verzoek om de contributie betreffende seizoen 2020 – 2021 te voldoen. ClubCollect verzorgt en verwerkt de administratieve contributie-inning voor TEC. Dit doet ClubCollect voor veel sportverenigingen in Nederland.

Het coronavirus (COVID-19)- zorgde en zorgt nog voor veel leed onder de bevolking en sloeg ook genadeloos hard toe in het bedrijfsleven, de culturele sector en het verenigingsleven. Niets is meer normaal en wij moeten als personen en als vereniging momenteel aan allerlei voorschriften en regelgeving voldoen. Dit heeft tot gevolg dat het bestuur een aantal besluiten aangaande de contributie en de Donateurs-/Seizoenkaarten heeft genomen. Daarvan brengen wij u via deze brief op de hoogte.

Geen contributieverhoging voor spelende leden

Ondanks de nadelige financiële gevolgen, die ook wij ondervinden, heeft het bestuur besloten om de contributie voor de spelende leden (senioren, junioren en pupillen) niet te verhogen, de contributietarieven blijven voor alle groepen ongewijzigd.

Donateurs-/Seizoenkaart

We zijn wel genoodzaakt om de prijs van Donateurs-/Seizoenkaart te verhogen van €98,00 naar €110,00. Uiteraard hopen we dat het komend seizoen volledig uitgespeeld gaat worden. In dat geval betekent de aanschaf van een seizoenkaart een besparing van €60,00 op 17 thuiswedstrijden ten opzichte van de losse kaartverkoop per wedstrijd. Mocht onverhoopt de competitie niet of slechts gedeeltelijk plaatsvinden, dan is financiële restitutie niet mogelijk.

AOW-seizoenkaart

Vanwege de bijzondere omstandigheden is besloten om te stoppen met het aanbieden van de zeer voordelige AOW-kaart. De huidige bezitters van de AOW-seizoenkaart van vorig seizoen ontvangen hier binnenkort een brief over. Zij houden namelijk recht op een aangepaste tarief.

We rekenen op uw begrip en vooral ook op uw steun om onze club TEC door deze zware financiële periode heen te loodsen. Zeker nu we nog steeds gebonden zijn aan de corona- en noodmaatregelen, die van toepassing zijn binnen onze veiligheidsregio en aan de voorschriften van de overheid en het RIVM.

Gegarandeerde toegang bij thuiswedstrijden in de Tweede Divisie voor Donateurs-/Seizoenkaarthouders

Eén van de geldende maatregelen is dat er slechts 250 supporters /pers /toeschouwers /sponsors /genodigden toegelaten mogen worden bij de thuiswedstrijden van TEC op sportpark De Lok. Donateurs-/Seizoenkaarthouders hebben bij deze wedstrijden het eerste recht op toegang tot ons sportpark. Voorwaarde hierbij is wel dat Donateurs-/Seizoenkaarthouders uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Met andere woorden begint de wedstrijd om 15.30 uur, dan zien wij u graag om uiterlijk 15.00 aanwezig op ons sportpark.

Daarna krijgen leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart toegang totdat het maximale aantal van 250 supporters op ons sportpark is bereikt. Verder hebben we natuurlijk ook te maken met sponsors, die zich juist nu van hun beste zijde laten zien en TEC financieel ondersteunen daar waar dat mogelijk is.

Waarschijnlijk geen losse kaartverkoop en uitpubliek

Onder de huidige omstandigheden is het dan ook zeer aannemelijk dat er geen losse verkoop zal zijn van toegangskaarten bij de thuiswedstrijden TEC in de Tweede Divisie en dat de kans dusdanig aanwezig is dat uitpubliek niet in de gelegenheid zal zijn TEC te bezoeken. Dat betekent voor de club een grote financiële aderlating.

Net als iedereen hopen wij dat het coronavirus onder controle blijft en dat er snel een versoepeling van de maatregelen komt, zodat we weer van het echte verenigingsleven kunnen genieten. Mochten er vanuit de Overheid/Veiligheidsregio/RIVM aanpassingen gedaan worden in het aanscherpen of versoepelen van de maatregelen dan zullen wij ons beleid hierop conform de regels aanpassen.

Wij wensen iedereen een gezond en sportief nieuw seizoen toe en rekenen nogmaals op uw steun en begrip. Bestel daarom snel nu je Seizoenkaart. Steun TEC en beleef het mee!

Bestuur SV TEC

Huis Verkopen