Aangescherpte regels rondom vuur- en rookwerk

Aangescherpte regels rondom vuur- en rookwerk

Graag willen wij als club en bestuur aandacht vragen voor de aangescherpte regelgeving rondom vuurwerk. De KNVB heeft aangegeven dit seizoen aangescherpte regels te hanteren voor het afsteken van vuurwerk. Dit houdt in dat het verboden is om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk, fakkels en/of rookpotten af te steken.

Als er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, fakkels en/of rookpotten kan elk lid van de KNVB hiervan aangifte doen bij de aanklager van de KNVB. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. Hier kunnen boetes voor uitgedeeld worden.

Boetes, die wij als club krijgen voor het afsteken van vuurwerk/rookpotten, verhalen wij dan ook persoonlijk op de personen die hier verantwoordelijk voor zijn.

Huis Verkopen