Actueel
TEC 1 juni 100 jaar!
Trainers & begeleiders gezocht voor onze G-afdeling

Aanmeldingsformulier sv TEC

Aanmeldingsformulier sv TEC voor nieuwe leden en seizoenkaarthouders

Door het onderstaande formulier in te vullen, kun je lid worden bij TEC. Na het verzenden van het formulier komt deze automatisch bij onze ledenadministratie terecht.

(Het formulier graag helemaal invullen.)

Voorletters (volledig)
Voornaam/Roepnaam
Achternaam
Adres (straat + huisnummer)
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Nationaliteit
Man/Vrouw


Telefoonnummer
E-mailadres
Bent u bereid vrijwilligerswerk te doen bij TEC?Soort lidmaatschap

Wanneer je je aanmeldt als spelend lid (je wilt zelf gaan voetballen): ben je de afgelopen DRIE seizoenen lid geweest van een andere voetbalvereniging dan TEC?


Wanneer je bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, bij welke club was de betrokkene lid?
Als wij weten om welke club het gaat, kan TEC een verzoek om overschrijving indienen via Sportlink bij de KNVB.
Heeft uw zoon of dochter al mee gedaan aan een proeftraining bij TEC?


Bij welke trainer en welk team heeft uw zoon/dochter meegetraind?
Ja, ik ben me bewust dat ik me voor een jaar (tot schriftelijke wederopzegging voor 17 juni) verbind aan de club en voor het hele jaar contributie betaal.

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden die bij dit lidmaatschap (waaronder contributie) horen, heeft dit formulier naar waarheid ingevuld en gaat akkoord met de privacy-voorwaarden van TEC. Voor jeugdleden geldt dat er toestemming van ouders nodig is.


Naam
Plaats en datum
Als minderjarige heb ik mijn ouders om uitdrukkelijke toestemming gevraagd om lid te worden van deze vereniging. Zij gaan akkoord met het lidmaatschap en de verplichting om contributie te betalen voor het hele seizoen. Ook weet ik en weten mijn ouders dat het lidmaatschap alleen schriftelijk per e-mail aan ledenadministratie@svtec.nl kan worden opgezegd. De uiterste datum om op te zeggen is 17 juni van het lopende voetbalseizoen (1 juli tot en met 30 juni).
Na invullen van je persoonlijke gegevens krijg je vanuit sv TEC bericht dat je lid bent geworden.

Veel sportief plezier bij sv TEC!
Het formulier is met succes verzonden!
Er waren wat fouten bij het verzenden van het formulier. Controleer nogmaals alle formuliervelden.
Huis Verkopen