Actueel
TEC loot Katwijk als tegenstander in 1e wedstrijd hoofdtoernooi TOTO KNVB-beker
Trainers & begeleiders gezocht voor onze G-afdeling

Aanmeldingsformulier sv TEC

Aanmeldingsformulier sv TEC voor nieuwe leden en seizoenkaarthouders

Door het onderstaande formulier in te vullen, kun je lid worden bij TEC. Na het verzenden van het formulier komt deze automatisch bij onze administratie terecht.
(Het formulier graag helemaal invullen.)

Voorletters (volledig)
Voornaam/Roepnaam
Achternaam
Adres (straat + huisnummer)
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Nationaliteit
Man/Vrouw/X


Telefoonnummer
E-mailadres
Bent u bereid vrijwilligerswerk te doen bij TEC?Soort lidmaatschap

Wanneer je je aanmeldt als spelend lid (je wilt zelf gaan voetballen): ben je de afgelopen DRIE seizoenen lid geweest van een andere voetbalvereniging dan TEC?


Wanneer je bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, bij welke club was de betrokkene lid?
Als wij weten om welke club het gaat, kan TEC een verzoek om overschrijving indienen via Sportlink bij de KNVB.
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden die bij dit lidmaatschap horen, heeft dit formulier naar waarheid ingevuld en gaat akkoord met de privacy-voorwaarden van TEC

Naam
Plaats en datum
Na invullen van je persoonlijke gegevens krijg je vanuit sv TEC bericht dat je lid bent geworden.

Veel sportief plezier bij sv TEC!
Het formulier is met succes verzonden!
Er waren wat fouten bij het verzenden van het formulier. Controleer nogmaals alle formuliervelden.