Het Bestuur

Martin van Zon – Voorzitter (a.i.)
(dagelijks bestuur)
voorzitter@svtec.nl

 

 IrinaIrina Den Hartog – Secretaris
(dagelijks bestuur)
bestuursecretariaat@svtec.nl
 

WimvEWim van Eldik – Ledenadministratie, algemene zaken
vice voorzitter
info@svtec.nl

WimWim de Bie – Technische zaken
technischezaken@svtec.nl
 

Sedat Öztoprak
Financiële commissie en Administratie

Jan VissersJan Vissers – Dames en G voetbal
janvissers@live.nl
 

 

 

Suzan Arbouw
Secretariaat