Het Bestuur

 

Wim

Wim de Bie – Technische zaken
technischezaken@svtec.nl

 Jan Vissers
Jan Vissers – Dames en G voetbal
janvissers@live.nl
 

WimvEWim van Eldik – Ledenadministratie, algemene zaken
vice voorzitter
wimvaneldik@svtec.nl

 

Sedat Öztoprak
Penningmeester

sedatoztoprak@svtec.nl

 

Robert Langenbach

Voorzitter

robertlangenbach@svtec.nl

Gerard vd Zwet

Secretaris

gerardvdzwet@svtec.nl

 

 

Rosina Grootveld

Algemeen bestuurslid

rosinagrootveld@svtec.nl