Contributieverplichting | Club Collect

Beste leden van T.E.C.,

Inmiddels zijn we bijna halverwege het voetbalseizoen 2017-2018 en helaas hebben nog niet alle leden aan hun contributieverplichtingen voldaan.
Behoort u tot één van deze leden of bent u ouder/verzorger van deze jeugdleden neem dan goede nota van het onderstaande bericht!

Zoals waarschijnlijk bij alle leden inmiddels wel bekend is, heeft T.E.C. de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect.
ClubCollect is een online betaalplatform voor clubs, verenigingen en andere organisaties. ClubCollect helpt bij het administratief verwerken van de nota’s, betalingen en herinneringen.

Mocht u nog niet of niet geheel aan uw of de contributieverplichting van uw zoon of dochter hebben voldaan dan verzoeken wij u vriendelijk om in te loggen op de persoonlijke betaalpagina, middels de link die via de e-mail, sms of brief aan u verzonden is.
Via de betaalpagina kun je vervolgens zorg dragen voor de betaling van de factuur.
Mocht je de link kwijt zijn, of wellicht nog niet hebben ontvangen, neem dan contact op met ClubCollect.

De supportafdeling is van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 tot 18:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 085 760 6666 of via e-mailadres support@clubcollect.com

NB: Je kunt de betaling niet zelf overmaken naar een bankrekening van ClubCollect of de club. In plaats daarvan biedt ClubCollect de volgende betaalmogelijkheden:

Betaalmethode(n):

– Automatische incasso
– iDEAL

Graag ontvangen wij uw betaling op uiterlijk 31 december 2017, anders zullen er maatregelen getroffen kunnen worden, zoals het uitsluiten van voetballen en een mogelijke doorzetting van je dossier naar een incassobureau, omdat u in dat geval in gebreke gesteld zal worden.

Voor vragen over de hoogte van de nota of lidmaatschap kun je de vereniging direct een vraag stellen via de persoonlijke ClubCollect betaalpagina.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de bijkomende kosten van een incassobureau voor rekening komen van de leden die niet tijdig aan de contributie verplichting hebben voldaan

Met vriendelijke groet,

Namens sv T.E.C.
Het team van ClubCollect”